Kragt wit

KRAGT training

KRAGT Training is een krachtige groepstraining voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar. De training geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Het kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Het kind krijgt hierdoor meer zelfvertrouwen.

Ieder kind is onderdeel van een groter geheel. Het kind maakt deel uit van verschillende systemen zoals gezin, familie, vrienden, school, sportteam, de wereld waarin we leven. Al deze systemen en ervaringen binnen deze systemen zijn verbonden met verleden, heden en de toekomst van het kind.

Tijdens de KRAGT training leert het kind hoe het zich voelt en gedraagt binnen die systemen. De plek en/of het gedrag van een kind kan per systeem verschillen. Bijvoorbeeld: thuis is het kind de oudste en meestal open en vrolijk, terwijl het in de klas misschien een van de jongsten is en introvert gedrag laat zien of zichzelf soms buiten de groep plaatst. We laten het kind zien wat de keuzes zijn met betrekking tot loyaliteit in het gezin en de groep: erbij horen, (soms ten koste van jezelf) tegenover de andere keuze; dicht bij jezelf blijven, waardoor je jezelf mogelijk buiten de groep zou kunnen plaatsten. In de training komen onderwerpen aan de orde als: ‘Wat is de invloedsfeer van anderen op jou?’ ‘Hoe geef je je grenzen aan en hoe kun je er toch bij horen zonder jezelf te verliezen en trouw te blijven aan je eigen gevoel?’

Als kinderen zichzelf beter kennen en dit soort keuzes bewuster kunnen maken, hebben ze een sterke basis voor de verdere ontwikkeling. Het kind leert zijn eigen grenzen en die van anderen kennen en respecteren. Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid, hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt! Het kind leert zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.

De KRAGT training is ook een multi-sensorische training. Door de grote diversiteit in oefeningen en (creatieve) werkvormen, wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen.

Praktische informatie

De KRAGT-training bestaat uit vijf lessen van bijna twee uur, de kosten bedragen tussen € 157,- per kind. De training wordt gegeven in groepsverband, in groepjes van maximaal zes kinderen, onder begeleiding van één coach. De training wordt gegeven op de praktijk van Kindercoach Apeldoorn.

Mail of bel voor meer informatie en inschrijving:

06-48 50 20 87 of mail kindercoachapeldoorn@gmail.com

 Neem contact op

N.B. Op scholen en bij de naschoolse opvang kan de training worden gegeven in groepen van maximaal zestien kinderen, begeleid door één of twee coaches (eventueel i.s.m. de leerkracht of pedagogisch medewerker). In dit geval wordt de training zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen en wordt er in overleg een ander tarief afgesproken. Voor meer informatie kan de school of de instelling contact opnemen met mij.

Luister hieronder naar het radio-interview, dat ik op 24-10-2015 mocht geven op RTV-Apeldoorn:

Brug-KRAGT-training

BrugKRAGT training

De BrugKRAGT-training verschilt iets van de reguliere KRAGT-training, omdat hij specifiek gericht is op de overgang van het basisonderwijs (BO) naar het voortgezet onderwijs (VO).

Veel kinderen voelen zich onzeker wanneer ze de grote overstap van het BO naar het VO maken. Dat is heel normaal. Je gaat naar een nieuwe school, waar je niemand kent (of misschien een paar vrienden e/o vriendinnen). Je krijgt op de meeste scholen opeens meerdere leerkrachten per dag en je wisselt dan ook nog van lokaal.  De school is vaak veel groter en opeens behoor je weer tot de jongsten van de school.  En dan hebben we het nog niet eens over al het huiswerk, dat je zal moeten gaan maken.

Misschien heb je er erg veel zin in, maar misschien zie je er ook een beetje tegenop?  De brugKRAGT-training is een speciaal aangepaste KRAGT-training, waar we niet alleen kijken naar wie jij bent en wat je kwaliteiten zijn, maar we nemen meteen ook  de spannende nieuwe dingen door, zodat  het  allemaal niet zo spannend is. Ook bespreken we hoe je om kan gaan met je huiswerk en we bespreken hoe jij ontspannen de eindcito kan gaan maken.

5 lessen van 2 uur

Wat kan je na de training

-       Je gaat zelfverzekerd je eindcito maken

-       Je kent je eigen kwaliteiten en valkuilen en durft  jezelf te zijn.

-       Je kent je eigen leerstijl

-       Je weet (een beetje) wat je kan gaan verwachten op het Voortgezet Onderwijs

-       Je durft nieuwe vrienden te maken.

-       Je leert hoe je je huiswerk goed kan plannen en krijgt handige tips.

-       Je leert omgaan met ‘toets-stress’

-       Je leert omgaan met groepsdruk

-       Je kan omgaan met veranderingen

Als kinderen zichzelf beter kennen en bekend zijn met waar ze goed in zijn )hun eigen kwaliteiten) en ook hun valkuilen, hebben ze een voorsprong, wanneer ze beginnen op het Voortgezet Onderwijs (VO). Het maken van nieuwe vriendschappen gaat makkelijker en kinderen voelen zich zelfverzekerder!

De peilers van  het systemisch werken:Erbij horen, Verbinding, Balans in geven en nemen en Erkenning liggen ook bij deze Brug-KRAGT-training ten grondslag. Het verschil tussen de reguliere KRAGT-training en deze zit hem in het specifiek geënt zijn op de overgang van BO naar VO.

Data trainingen

Data KRAGT-training (groep 4, 5, 6 en 7)

Vanaf maandag 15 januari 2018 (5x) 15.30 uur

Data Brug-KRAGT-training Apeldoorn 

Vanaf woensdag 17 januari 2018 (5x) 14.00 uur