Wat is kindercoaching en wie kan ik helpen?

Sommige kinderen zitten niet lekker in hun vel. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Soms is het duidelijk, maar soms ook niet direct. Als kindercoach kan ik samen met uw kind onderzoeken waar het probleem zit en kijken waar een mogelijke oplossing is voor het probleem. Vaak is het zo, dat het initiële ‘probleem’ iets anders ten grondslag heeft. Hier komen we tijdens de sessies achter. Kinderen en jongeren kunnen bij mij komen met diverse hulpvragen:

-       hooggevoeligheid

-       pesten

-       echtscheiding

-       verlies en rouw

-       slaapproblemen

-       aandachtsproblemen

-       niet lekker in je vel voelen

-       gedragsproblemen

-       moeite met sociaal emotioneel gedrag

-       puberproblematiek

-       faalangst

-       ………

Het verloop van een traject

In de meeste gevallen neemt een van de ouders contact met mij op. U vertelt mij, waarmee ik uw kind kan helpen. Vervolgens zal er een intakegesprek plaatsvinden. In de meeste gevallen komt het kind zelf dan ook mee. Mochten er nog dingen spelen, waarvan u vindt, dat ik deze moet weten, maar u deze liever niet bespreekt met uw kind erbij, is het handig om dat van te voren te melden.

Tijdens de intake kijken we samen of we de hulpvraag van het kind (deze kan mogelijk verschillen met de hulpvraag van de ouder) boven water kunnen krijgen. Ook kijken we tijdens de intake of het klikt tussen het kind en mij.

De kinderen zal ik in de meeste gevallen minimaal 4 keer zien. Soms is het zo dat een kind dan genoeg tools heeft gekregen om dan zelfstandig verder te kunnen. Soms zijn er meerdere sessies nodig. Het aantal sessies is in overleg met de ouders.

Gedurende het traject werk ik op verschillende manieren. Meestal gebruik ik geen vaste methode, maar kijk ik naar de behoefte van een kind. Soms integreer ik echter wel bestaande methodes als Kids’ Skills  of ‘zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om’.

Technieken

Ik werk op een ‘organische’ manier en volg het kind. Ik kan u dus niet van te voren vertellen, welke oefeningen ik toepas op uw kind. Zo ga ik liever niet tekenen met een kind, dat niet van tekenen houdt en probeer ik het ‘gewoon praten’ te omzeilen d.m.v. spelen als een kind niet graag of makkelijk praat. Meestal doen we verschillende technieken tijdens een sessie; oefeningen, rollespel, visualisaties, tekenen, delenwerk, spelletjes, praten…..